TRAJAN
#loginELOWon
games
Lost
games
%
1 zaowouki 2391 102 82 55%
2 wangxu 2361 218 39 85%
3 wangxu921027 2307 83 26 76%
315 teff 1574 22 47 32%

67635 finished game(s)
442 game(s) in progress