TRAJAN
#loginELOWon
games
Lost
games
%
1 zaowouki 2391 102 82 55%
2 wangxu 2361 218 39 85%
3 wangxu921027 2307 83 26 76%
328 TCL44 1569 72 87 45%

67635 finished game(s)
441 game(s) in progress